Studie proveditelnosti pro regionální projekty

Přednášená studijní literatura

  • zde – výběr podle infa na videích

Prezentace

  • není a nebude, pač literatura je dost ilustrativní a není třeba ji transformovat do podoby prezentace – viz videa níže

Video – 1. část

Video – 2. část

Vybrané otázky a odpovědi

  • K posouzení realizovatelnosti projektu a z hlediska finančního též k zhodnocení efektivnosti využití potenciálně vložených prostředků, tedy ověření smysluplnosti projektu slouží: studie proveditelnosti
  • Studie proveditelnosti se vypracovává v: předinvestiční fázi projektu
  • Dokument, který hodnotí projekt na základě různých finančních ukazatelů a zároveň do hodnocení často zahrnuje posouzení finančního zdraví investora (realizátora projektu) se označuje jako: Appraisal Report (Hodnotící zpráva)
  • Výpočet bodu zvratu je součástí studie proveditelnosti v části věnované: finanční plán a analýza