Studie proveditelnosti pro regionální projekty

Přednášená studijní literatura

  • zde – výběr podle info na přednášce

Prezentace

  • není a nebude, pač literatura je dost ilustrativní a není třeba ji transformovat do podoby prezentace

Video – 1. část

Video – 2. část

Vybrané otázky a odpovědi

  • K posouzení realizovatelnosti projektu a z hlediska finančního též k zhodnocení efektivnosti využití potenciálně vložených prostředků, tedy ověření smysluplnosti projektu slouží: studie proveditelnosti
  • Studie proveditelnosti se vypracovává v: předinvestiční fázi projektu
  • Dokument, který hodnotí projekt na základě různých finančních ukazatelů a zároveň do hodnocení často zahrnuje posouzení finančního zdraví investora (realizáto