Strategie regionálního rozvoje ČR – vize, cíle, priority

Přednášená studijní literatura

  • zde – kapitoly 3.1 a 3.2 celé

Prezentace

Vybrané otázky a odpovědi

Videoprezentace

  • Aktuálně platná Strategie regionálního rozvoje ČR je vypracována na období: 2014 – 2020
  • Strategie regionálního rozvoje ČR na léta 2014-2020 má čtyři typy cílů, na něž jsou navázány čtyři prioritní oblasti. Na institucionální cíl je navázána která prioritní oblast? veřejná správa a spolupráce