Projekt a projektový management

Přednášená studijní literatura

  • zde – 2. kapitola celá

Prezentace

Video – projekt

Video – projektový management

Vybrané otázky a odpovědi

  • Jakákoliv množina aktivit a úkolů, které mají specifický a jasný cíl, definovaný počátek a konec řešení, finanční limitaci (= stanovené finanční prostředky), spotřebovávají lidské zdroje i jiné než lidské zdroje je označení pro: projekt
  • Tzv. projektový trojúhelník je tvořen třemi problémovými okruhy, které je neustále při práci na předmětu projektu třeba řešit. K této trojici nepatří (byť má při řešení projektů svůj význam): administrativa
  • Mezi subjekty projektového managementu nepatří: projektová dokumentace
  • Projektový cyklus bývá obvykle členěn do pěti fází. Uveďte pátou: vyřazení (uzavření) projektu