Program rozvoje venkova 2014 – 2020

Přednášená studijní literatura

  • zde je jeho znění

Prezentace

Vybrané otázky a odpovědi

  • Která aktivita OP PRV 2014-2020 se bude podílet největší části na celkové dotaci OP PRV? zajištění udržitelného hospodaření s přírodními zdroji a opatření v oblasti klimatu
  • MAS mohou být v letech 2014-2020 podporovány z: IROP a OP PRV