Plánování projektu

Přednášená studijní literatura

  • zde – 3. kapitola celá

Prezentace

Video – plánování projektu

Vybrané otázky a odpovědi

  • V projektovém plánování se obvykle vymezují balíky prací (s příslušnými časovými termíny a rozpočty), které se musí provést, aby byly splněny specifikace provedení cílů projektu. Ty se rutinně označují jako: WBS
  • Explicitní (v absolutním slova smyslu) měřítko nemají které nástroje časového plánování? síťové grafy