Integrovaný regionální operační program 2014 – 2020

Přednášená studijní literatura

  • zde je jeho znění

Prezentace

Vybrané otázky a odpovědi

  • K dosažení cíle IROP 2014-2020 bylo stanoveno 5 prioritních os, tři z nich lze považovat za základní. Která ze seznamu nepatří mezi tyto tři základní prioritní osy? Technická pomoc
  • Zdrojem financování IROP 2014-2020 je: EFRD