Informace o projektech a podávání žádostí

Přednášená studijní literatura

Prezentace

Video – prezentace – 1. část

Video – prezentace – 2. část

Vybrané otázky a odpovědi

  • Pro podání projektu financovaného z prostředků EU jsou základní rámce stanoveny v materiálu, který nese označení: projektový dokument
  • V problematice regionálního rozvoje ČR pojem MS 2014+ znamená: elektronický systém podávání žádostí o podporu projektů
  • Lze se proti negativnímu výsledku hodnocení žádosti o dotaci projektu podaného v rámci operačního programu odvolat?: Ano
  • Finanční prostředky z operačních programů získá subjekt: po podání žádosti o platbu