Typologie rozvojových regionů ČR

Přednášená studijní literatura

Prezentace

Vybrané otázky a odpovědi

  • Podle relativní úrovně regionálního rozvoje je ČR ve strategii regionálního rozvoje typologicky členěna do tří základních typů – jedná se o území rozvojová, stabilizovaná a: periferní
  • Mezi rozvojová území podle typologie relativní úrovně regionálního rozvoje ČR ve Strategii regionálního rozvoje nepatří: stabilizovaná území