Regionální politika a disparity v ČR

Přednášená studijní literatura

Prezentace

Vybrané otázky a odpovědi

  • „Mikroregionů“ (dobrovolných svazků obcí zabývajících se komplexním rozvojem svého území ) je na území ČR přibližně: 500
  • Uveďte plný název zkratky MAS: místní akční skupina