Projekty v regionech ČR 2004-2013

Přednášená studijní literatura

  • zde – kapitoly 2.2.6 až 2.2.10 včetně

Prezentace

Vybrané otázky a odpovědi

  • Která z následujících oblastí ČR vykázala vysoce nadprůměrný pokles míry nezaměstnanosti oproti průměru ČR v letech 2001-2010? Ostravsko
  • Maximální finanční podpora z národních programů (= financovaných ministerstvy) směřovala v letech 2007-2013 do: prioritní oblasti 3 Lidé a osídlení