Velikost účinku

Obecně se jedná o statistické ukazatele síly vazby/vlivu proměnné.

Vysvětlení variability jedné proměnné proměnnou jinou

Ty známe z předchozího:

Rozdíly mezi průměry dvou veličin

  • Cohenovo d

Posouzení stejnosti nominálních proměnných

  • odds ratio