Statistika

Motto: “S čísly se dá dělat, co kdo chce.”
Ned Land in J. Verne (1976): Dvacet tisíc mil pod mořem. Albatros, Praha, s. 28.

Klipart (c) xkcd.com / CC BY-NC 2.5

Na úvod

  • Toto není učebnice statistiky a není určena pro statistiky ani pro studenty statistiky!!!!!!!!!!!!!!!
  • Vyhodnocování kvantitativních dat souvisí s filozofiemi pozitivismu a kritického racionalismu a vychází z předpokladu možnosti objektivního poznání pozitivně existujícího. Statistika tak není ničím jiným než otázkou víry. Doma jsou tyto metody v mechanice (a skrze ni v přírodních vědách), teprve později byly zcela chybně aplikovány na vědy o člověku. Nesmíme ale zapomínat na to, že naším posláním jako lidských bytostí však není probouzení Síly (žádná světlá strana Síly ve skutečnosti neexistuje, je jen ta temná), ale hledání Dobra (= pravdy).

Vstupní info

  • Tento web nemá oficiální charakter a nebyl podpořen finančně ani jinak z jakéhokoliv zdroje.
  • V této části webu worldofplants.net naleznete pouze tradiční postupy vyhodnocování dat kvantitativního charakteru a četností výskytu, které jsou určeny pro “obecné” použití – tedy data obecného (= jakéhokoliv) charakteru, splňující jen požadavky na tu kterou metodu zpracování (je jedno, jestli jste dělali dotazník v obchodě, trápili jste suchem vodní kytky nebo počítali chlupy octomilkám v podpaždí).
  • Je normální, že všechny “základní” věci nevyřešíme v jednom software a budeme nuceni použít větší množství software (zvláště, když nemáme peníze na komerční produkty nebo schopnosti programovat složitější struktury v sofistikovaných free softwarech) – tady si představíme pouze dva, ale dali jsme Vám odkazy na další, které jsou pro řešení daného tématu “vhodnější” (postupně se tu objevují návody i na ně).
  • Musíte se smířit s tím, že zde rozhodně nenaleznete jasnou odpověď na otázku, “Jakou metodu mám použít?” – základem je Vaše zkušenost s tématem, systém sběru dat a charakter získaných dat.
  • Ne, žádné prezentace tady nikdy nebudou (tento materiál, původně určený pro bakalářky a diplomantky, má dnes už v podstatě charakter samonosné učebnice – jen v rozšiřujícím kurzu se bez obrázků z povinné literatury neobejdete).
  • Stránky jsou v kontinuální výstavbě a jsou (since 2009) neustále přesunovány a nepravidelně upravovány, doplňovány a opakovaně opravovány 🙂
  • Texty uvedené touto barvou nejsou předmětem výuky. Obvykle jde o využitelné statistiky pro Vaše BP a DP, kterým se nemůžeme věnovat na kurzech.
  • V učebnici jsou návody na MS Excel a Statistica. Tady jsou stručné návody na práci v dalších software (je to nárazově doplňováno – aktuálně tam jsou Turboveg, LIMDEP, B-VegAna, CANOCO a R).

Informace k základnímu kurzu naleznete v části Základní kurz.

Informace k rozšiřujícímu kurz naleznete v části Rozšiřující kurz.

Konkrétní metody jsou pak řešeny posty s tagem “statistika”.