Regionální projektování

Motto: “Dosavadní výsledky regionální politiky v dlouhodobém horizontu nelze považovat za zcela neúspěšné.”

Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020, s. 52.

K zápočtu

Prezenční studium

 • docházka
 • řádná příprava a prezentace návrhu regionálně orientovaného projektu – projekt bude využívat podporu podle výzvy 01_17_149 a připraven bude podle struktury v ISKP14+
 • prezentace klastrové organizace, pro niž navrhujete projekt zde
 • materiál k pochopení podstaty klastrů zde

Kombinované studium

 • zápočtový test
 • úspěšnost 60 %
 • test je elektronický
 • skládá se z pěti otázek
 • na zodpovězení budete mít čas v týdnu, kdy je poslední konzultace – test bude otevřen v pondělí v 8:00 v týdnu, kdy je poslední konzultace, a uzavřen bude ve čtvrtek ve 12:00 ve stejném týdnu
 • elektronickou adresu zápočtového testu se dozvíte hromadným emailem zaslaným přes IS STAG v pondělí, kdy bude test otevřen
 • výsledky testu budou zveřejněny ve čtvrtek v odpoledních hodinách stejného týdne, a to na tomto místě
 • zápočty Vám budou uděleny na poslední konzultaci ke dni poslední konzultace, zapište se proto na tento den do STAGu k zápočtu

Ke zkoušce

Předmět je zkoušen společně s několika dalšími kurzy – vždy platí, že zkouškový test je označen růžovým pruhem!!!!!!

Základ zkoušky je písemný a je složen ze 14 úkolů:

 • 10 úkolů je testových. Máte vždy na výběr ze čtyř možností a právě jedna odpověď je správná. Za každou správnou odpověď získáte +1 bod, za špatné odpovědi se body nestrhávají (proto odpovězte nějak i když nevíte o daném tématu nic – máte 25 % šanci, že se trefíte 🙂
 • 4 otázky jsou textové – odpovídáte obvykle jednoslovně nebo krátkým slovním spojením. Nejčastěji půjde o nějakou definici, a Vy budete muset napsat o definici čeho jde, nebo o nějakou myšlenku a Vy budete vyzváni k tomu, aby jste tuto myšlenku zařadili do nějakého konceptuálního rámce. Za každou správnou odpověď získáte +1 bod, za špatné odpovědi se body nestrhávají, nicméně v tomto případě, pokud vůbec nevíte, tak raději neodpovídejte, ať nám zbude případně prostor pro korigování výsledné známky.

Celkem je to tedy 14 bodů. K absolvování potřebujete 60 %, po zaokrouhlení dolů (abychom se nemuseli zbytečně dohadovat) to dělá minimálně 8 bodů nutných k absolvování zkoušky.

Známkování:

 • 8 bodů 3
 • 9 bodů 2-
 • 10 – 11 bodů 2
 • 12 bodů 1-
 • 13 – 14 bodů 1

Na písemnou část navazuje část ústní, která je volitelná. Z naší vůle přezkušujeme jen ty, kteří mají z testu 7 bodů a zdá se, že něco málo opravdu vědí (a oni sami chtějí za 3). Samozřejmě, že existuje i možnost, že si chcete známku z písemné části opravit na něco lepšího sami – to ale moc nedoporučujeme, pač ještě nikomu se známku opravit nepodařilo, spíš naopak – přijde se na to, že test byl štěstěnou otipován a jsme nuceni po ústním zkoušení známku zhoršovat – třeba až na 4.

Materiály ke studiu

1. Politika hospodářské a sociální soudržnosti
2. Regionální politika a disparity v ČR
3. Projekty v regionech ČR 2004-2013
4. Typologie rozvojových regionů ČR
5. Strategie regionálního rozvoje ČR – vize, cíle, priority
6. Integrovaný regionální operační program 2014 – 2020
7. Program rozvoje venkova 2014 – 2020
8. Informace o projektech a podávání žádostí
9. Projekt a projektový management
10. Plánování projektu
11. Vedení projektu
12. a 13. Studie proveditelnosti pro regionální projekty
14. Řešení projektu