Seznam druhů pro BOZO

Zde dáváme dohromady seznam druhů, který by umožnil smysluplné studium botaniky. Časem se stane povinným seznamem pro zápočet SBOT/QSBOT. Seznam zahrnuje pouze naše a naturalizované druhy (popř. hojné invazivní), které jsou hojné nebo morfologicky typické pro nějakou skupinu nebo indikační pro významný biotop. Druhy z tohoto seznamu se již neobjevují u zkoušky. Jde o verzi 0.170504, která je určena k pročištění:

 • Řád Marchantiales
  • Čeleď Marchantiaceae
   • Marchantia polymorfa (porostnice mnohotvárná)
 • Řád Jungermanniales
  • Čeleď Lepidoziaceae
   • Bazzania trilobata (rohozec trojlaločný)
 • Řád Sphagnales
  • Čeleď Sphagnaceae
   • Sphagnum palustre (rašeliník bahenní)
 • Řád Polytrichales
  • Čeleď Polytrichaceae
   • Polytrichum commune (ploník obecný)
 • Řád Dicranales
  • Čeleď Dicranaceae
   • Dicranum scoparium (dvouhrotec chvostnatý)
 • Řád Pottiales
  • Čeleď Pottiacea
   • Syntrichia ruralis (rourkatec obecný)
 • Řád Bryales
  • Čeleď Mniaceae
   • Plagiomnium undulatum (měřík čeřitý)
 • Řád Hypnales
  • Čeleď Hylocomiaceae
   •  Pleurozium schreberi (trávník Schreberův)
  • Čeleď Climaciaceae
   • Climacium dendroides (drabík stromkovitý)
  • Čeleď Hypnaceae
   • Hypnum cupressiforme (rokyt cypřišový)
 • Řád Anthocerotales
  • Čeleď Anthocerotaceae
   • Anthoceros agrestis (hlevík polní)
 • Řád Lycopodiales
  • Čeleď Lycopodiaceae
   • Lycopodium clavatum (plavuň vidlačka)
 • Řád Isoetales
  • Čeleď Isoetaceae
   • Isoetes lacustris (šdlatka jezerní)
 • Řád Equisetales
  • Čelěď Equisetaceae
   • Equisetum arvense (přeslička rolní)
   • Equisetum fluviatile (přeslička poříční)
 • Řád Ophioglossales
  • Čeleď Ophioglossaceae
   • Botrychium lunaria (vratička měsíční)
 • Řád Salviniales
  • Čeleď Salviniaceae
   • Salvinia natans (nepukalka vzplývající)
  • Čeleď Marsileaceae
   • Pilularia globulifera (míčovka kulkonosná)
 • Řád Polypodiales
  • Čeleď Aspleniaceae
   • Asplenium trichomanes (sleziník červený)
  • Čeleď Athyriaceae
   • Athyrium filix-femina (papratka samičí)
  • Čeleď Blechnaceae
   • Blechnum spicant (žebrovice různolistá)
  • Čeleď Dryopteridaceae
   • Dryopteris filix-mas (kapraď samec)
  • Čeleď Polypodiaceae
   • Polypodium vulgare (osladič obecný)
 • Řád Lycopodiales
  • Čeleď Lycopodiaceae
   • Lycopodium annotinum (plavuň pučivá)
 • Řád Isoetales
  • Čeleď Isoetaceae
   • Isoetes echinospora (šídlatka ostnovýtrusá)
 • Řád Equisetales
  • Čeleď Equisetaceae
   • Equisetum arvense (přeslička rolní)
   • Equisetum hyemale (přeslička zimní)
 • Řád Ophioglossales
  • Čeleď Ophioglossaceae
   • Botrychium lunaria (vratička měsíční)
 • Řád Salviniales
  • Čeleď Salviniaceae
   • Salvinia natans (nepukalka vzplývající)
  • Čeleď Marsileaceae
   • Pilularia globulifera (míčovka kulkonosná)
 • Řád Polypodiales
  • Čeleď Dennstaedtiaceae
   • Pteridium aquilinum (hasivka orličí)
  • Čeleď Aspleniaceae
   • Asplenium trichomanes (sleziník červený)
  • Čeleď Athyriaceae
   • Athyrium filix-femina (papratka samičí)
  • Čeleď Thelypteridaceae
   • Phegopteris connectilis (bukovinec osladičovitý)
  • Čeleď Blechnaceae
   • Blechnum spicant (žebrovice různolistá)
  • Čeleď Dryopteridaceae
   • Dryopteris filix-mas (kapraď samec)
  • Čeleď Polypodiaceae
   • Polypodium vulgare (osladič obecný)
 • Řád Pinales
  • Čeleď Pinaceae
   • Pinus sylvestris (borovice lesní)
   • Picea abies (smrk ztepilý)
   • Larix decidua (modřín opadavý)
   • Abies alba (jedle bělokorá)
  • Čeleď Taxaceae
   • Taxus baccata (tis červený)
  • Čeleď Cupressaceae
   • Juniperus communis (jalovec obecný)
 • Řád Nymphaeales
  • Čeleď Nymphaeaceae (leknínovité)
   • Nymphaea alba (leknín bílý)
   • Nuphar lutea (stulík žlutý)
 • Řád Piperales
  • Čeleď Aristolochiaceae (podražcovité)
   • Aristolochia clematitis (podražec křovištní)
 • Řád Acorales
  • Čeleď Acoraceae (puškvorcovité)
   • Acorus calamus (puškvorec obecný)
 • Řád Alismatales
  •  Čeleď Araceae (áronovité)
   • Arum cylindraceum (áron východní)
  • Čeleď Alismataceae (žabníkovité)
   • Alisma plantago aquatica (žabník jitrocelový)
  • Čeleď Potamogetonaceae (rdestovité)
   • Potamogeton pectinatus (rdest hřebenitý)
 • Řád Liliales
  • Čeleď Melanthiaceae (kýchavicovité)
   • Paris quadrifolia (vraní oko čtyřlisté)
  • Čeleď Colchicaceae (ocúnovité)
   • Colchicum autumnale (ocún jesenní)
 • Řád Asparagales
  • Čeleď Orchidaceae (vstavačovité)
   • Dactylorhiza majalis (prstnatec májový)
  • Čeleď Iridaceae (kosatcovité)
   • Iris pseudacorus (kosatec žlutý)
  • Čeleď Asphodelaceae (asfodelovité)
   • Anthericum ramosum (bělozářka větevnatá)
  • Čeleď Amaryllidaceae (amarylkovité)
   • Allium ursinum (česnek medvědí)
   • Leucojum vernum (bledule jarní)
  • Čeleď Asparagaceae (chřestovité)
   • Asparagus officinalis (chřest lékařský)
   • Convallaria majalis (konvalinka vonná)
   • Maianthemum bifolium (pstroček dvoulistý)
 • Řád Poales
  • Čeleď Typhaceae (orobincovité)
   • Typha latifolia (orobinec širokolistý)
   • Sparganium erectum (zevar vzpřímený)
  • Čeleď Juncaceae (sítinovité)
   •  Juncus effusus (sítina rozkladitá)
   • Juncus articulatus (sítina článkovaná)
   • Luzula campestris (bika ladní)
     
  • Čeleď Cyperaceae (šáchorovité)
   • Eriophorum angustifolium (suchopýr úzkolistý)
   • Scirpus sylvaticus (skřípina lesní)
   • Bolboschoenus planiculmis (kamyšník polní)
   • Eleocharis palustris (bahnička mokřadní)
   • Carex acuta (ostříce štíhlá)
   • Carex hirta (ostřice srstnatá)
   • Carex digitata (ostřice prstnatá)
  • Čeleď Poaceae (lipnicovité)
   • Dactylis glomerata (srha laločnatá)
   • Cynosurus cristatus (poháňka hřebenitá)
   • Agrostis capillaris (psineček obecný)
   • Poa annua (lipnice roční)
   • Poa pratensis (lipnice luční)
   • Festuca pratensis (kostřava luční)
   • Festuca rubra (kostřava červená)
   • Bromus sterilis (sveřep jalový)
   • Lolium perenne (jílek vytrvalý)
   • Elymus repens (pýr plazivý)
   • Trisetum flavescens (trojštět žlutavý)
   • Arrhenatherum elatius (ovsík vyvýšený)
   • Holcus lanatus (medyněk vlnatý)
   • Anthoxanthum odoratum (tomka vonná)
   • Alopecurus pratensis (psárka luční)
   • Phleum pratense (bojínek luční)
   • Nardus stricta (smilka tuhá)
   • Calamagrostis epigejos (třtina křovištní)
   • Deschampsia cespitosa (metlice trstnatá)
   • Phragmites australis (rákos obecný)
   • Phalaris arundinacea (chrastice rákosovitá)
   • Echinochloa crus-galli (ježatka kuří noha)
   • Hordeum murinum (ječmen myší)
   • Setaria viridis (bér zelený)
 • Řád Ceratophyllales
  • Čeleď Ceratophyllaceae
   • Ceratophyllum demersum (růžkatec ostnitý)
 • Řád Ranunculales
  • Čeleď Papaveraceae
   • Papaver rhoeas (mák vlčí)
   • Chelidonium majus (vlaštovičník větší)
   • Fumaria officinalis (zemědým lékařský)
   • Corydalis cava (dymnivka solida)
  • Čeleď Berberidaceae
   • Berberis vulgaris (dřišťál obecný)
  • Čeleď Ranunculaceae
   • Ranunculus acris (pryskyřník prudký)
   • Ranunculus repens (pryskyřník plazivý)
   • Consolida regalis (ostrožka stračka)
   • Adonis aestivalis (hlaváček letní)
   • Anemone nemorosa (sasanka hajní)
   • Batrachium peltatum (lakušník štítnatý)
   • Hepatica nobilis (jaterník podléška)
 • Řád Proteales
  • Čeleď Platanaceae (platanovité)
   • Platanus x hispanica (platan javorolistý)
 • Řád Saxifragales
  • Čeleď Grossulariaceae (srstkovité)
   • Ribes uva-crispa (srstka angrešt)
  • Čeleď Saxifragaceae (lomikamenovité)
   • Saxifraga granulata (lomikamen zrnatý)
   • Chrysosplenium alternifolium (mokrýš střídavolistý)
  • Čeleď Crassulaceae (tlusticovité)
   • Sedum acre (rozchodník ostrý)
   • Jovibarba globifera (netřesk výběžkatý)
  • Čeleď Haloragaceae (zrnulovité)
   • Myriophyllum spicatum (stolístek klasnatý)
 • Řád Vitales
  • Čeleď Vitaceae (révovité)
   • Vitis vinifera (réva vinná)
 • Řád Fabales
  • Čeleď Fabaceae (bobovité)
   • Lupinus polyphyllus (vlčí bob mnoholistý)
   • Cytisus scoparius (janovec metlatý)
   • Astragalus glycyphyllos (kozinec sladkolistý)
   • Securigera varia (čičorka pestrá)
   • Lotus corniculatus (štírovník růžkatý)
   • Trifolium pratense (jetel luční)
   • Trifolium campestre (jetel ladní)
   • Medicago lupulina (tolice dětelová)
   • Vicia tetrasperma (vikev čtyřsemenná)
   • Vicia cracca (vikev ptačí)
   • Lathyrus pratensis (hrachor luční)
   • Melilotus officinalis (komonice lékařská)
   • Anthyllis vulneraria (úročník bolhoj)
  • Čeleď Polygalaceae (vítodovité)
   • Polygala vulgaris (vítod obecný)
 • Řád Rosales
  • Čeleď Rosaceae (růžovité)
   • Filipendula ulmaria (tužebník jilmový)
   • Rosa canina (růže šípková)
   • Rubus idaeus (ostružiník maliník)
   • Potentilla anserina (mochna husí)
   • Potentilla erecta (mochna nátržník)
   • Fragaria vesca (jahodník obecný)
   • Alchemilla vulgaris (kontryhel ostrolaločný)
   • Agrimonia eupatoria (řepík lékařský)
   • Sanguisorba officinalis (krvavec toten)
   • Prunus spinosa (trnka obecná)
   • Padus avium (střemcha obecná)
   • Sorbus aucuparia (jeřáb ptačí)
   • Crataegus laevigata (hloh obecný)
  • Čeleď Rhamnaceae (řešetlákovité)
   • Frangula alnus (krušina olšová)
   • Rhamnus cathartica (řešetlák počistivý)
  • Čeleď Ulmaceae (jilmovité)
   • Ulmus glabra (jilm drsný)
  • Čeleď Cannabaceae (konopovité)
   • Humulus lupulus (chmel otáčivý)
   • Cannabis ruderalis (konopí rumištní)
  • Čeleď Urticaceae (kopřivovité)
   • Urtica dioica (kopřiva dvoudomá)
 • Řád Fagales
  • Čeleď Fagaceae (bukovité)
   • Fagus sylvatica (buk lesní)
   • Quercus robur (dub zimní)
  • Čeleď Juglandaceae (ořešákovité)
   • Juglans regia (ořešák královský)
  • Čeleď Betulaceae (břízovité)
   • Alnus glutinosa (olše lepkavá)
   • Betula pendula (bříza bradavičnatá)
   • Corylus avellana (líska obecná)
   • Carpinus betulus (habr obecný)
 • Řád Cucurbitales
  • Čeleď Cucurbitaceae (tykvovité)
   • Bryonia alba (posed bílý)
 • Řád Celastrales
  • Čeleď Celastraceae (jesencovité)
   • Euonymus europaea (brslen evropský)
 • Řád Oxalidales
  • Čeleď Oxalidaceae (šťavelovité)
   • Oxalis stricta (šťavel evropský)
 • Řád Malpighiales
  • Čeleď Hypericaceae (třezalkovité)
   • Hypericum perforatum (třezalka tečkovaná)
  • Čeleď Violaceae (violkovité)
   • Viola arvensis (violka rolní)
   • Viola reichenbachiana (violka lesní)
  • Čeleď Salicaceae (vrbovité)
   • Populus tremula (topol osika)
   • Populus nigra (topol černý)
   • Salix fragilis (vrba křehká)
   • Salix aurita (vrba ušatá)
   • Salix triandra (vrba trojmužná)
  • Čeleď Euphorbiaceae (pryšcovité)
   • Euphorbia cyparissias (pryšec chvojka)
   • Euphorbia helioskopia (pryšec kolovratec)
   • Mercurialis perennis (bažanka vytrvalá)
  • Čeleď Linaceae (lnovité)
   • Linum usitatissimum (len setý)
 • Řád Geraniales
  • Čeleď Geraniaceae (kakostovité)
   • Geranium pratense (kakost luční)
   • Geranium pusillum (kakost maličký)
   • Geranium robertsianum (kakost smrdutý)
   • Erodium cicutarium (pumpava obecná)
 • Řád Myrtales
  • Čeleď Lythraceae (kyprejovité)
   • Lythrum salicaria (kyprej vrbice)
  • Čeleď Onagraceae (pupalkovité)
   • Epilobium angustifolium (vrbovka úzkolistá)
   • Oenothera glazoviana (pupalka rudokališní)
   • Circaea lutetiana (čarovník pařížský)
 • Řád Sapindales
  • Čeleď Anacardiaceae (ledviníkovité)
   • Cotinus coggygria (ruj vlasatá)
  • Čeleď Sapindaceae (mýdelníkovité)
   • Acer pseudoplatanus (javor klen)
   • Aesculus hippocastanum (jírovec maďal)
  • Čeleď Rutaceae (routovité)
   • Dictamus albus (třemdava bílá)
 • Řád Malvales
  • Čeleď Malvaceae (slézovité)
   • Malva neglecta (sléz přehlížený)
  • Čeleď Thymelaeaceae (vrabečnicovité)
   •  Daphne mezereum (lýkovec jedovatý)
  • Čeleď Cistaceae (cistovité)
   • Helianthemum grandiflorum (devaterník velkokvětý)
 • Řád Brassicales
  • Čeleď Resedaceae (rýtovité)
   • Reseda lutea (rýt žlutý)
  • Čeleď Brassicaceae (brukvovité)
   • Brassica napus (brukev řepka)
   • Brassica oleracea (brukev zelná)
   • Sinapis arvensis (hořčice polní)
   • Barbarea vulgaris (barborka obecná)
   • Raphanus sativus (ředkev setá)
   • Armoracia rusticana (křen selský)
   • Descurainia sophia (úhorník mnohodílný)
   • Thlaspi arvense (penízek rolní)
   • Capsella bursa-pastoris (kokoška pastuší tobolka)
   • Arabidopsis thaliana (huseníček rolní)
   • Cardamine pratensis (řeřišnice luční)
   • Sisymbrium officinale (hulevník lékařský)
   • Cardaria draba (vesnovka obecná)
   • Lunaria annua (měsíčnice roční)
 • Řád Santalales
  • Čeleď Santalaceae (santálovité)
   • Thesium linophyllon (lněnka lnolistá)
   • Viscum album (jmelí bílé)
 • Řád Caryophyllales
  • Čeleď Tamaricaceae (tamaryškovité)
   • Myricaria germanica (židoviník německý)
  • Čeleď Plumbaginaceae (olověncovité)
   • Armeria vulgaris (trávnička obecná)
  • Čeleď Polygonaceae (rdesnovité)
   • Persicaria lapathifolia (rdesno blešník)
   • Rumex acetosa (šťovík kyselý)
   • Rumex obtusifolius (šťovík tupolistý)
   • Polygonum aviculare (truskavec ptačí)
   • Fallopia convolvulus (opletka obecná)
   • Reynouthria japonica (křídlatka japonská)
  • Čeleď Droseraceae (rosnatkovité)
   • Drosera rotundifolia (rosnatka okrouhlolistá)
  • Čeleď Caryophyllaceae (hvozdíkovité)
   • Stellaria media (ptačinec žabinec)
   • Stellaria graminea (ptačinec trávovitý)
   • Cerastium holosteoides (rožec obecný)
   • Myosoton aquaticus (křehkýš vodní)
   • Scleranthus annuus (chmerek roční)
   • Spergula arvensis (kolenec rolní)
   • Silene nutans (silenka nicí)
   • Silene latifolia (knotovka bílá)
   • Lychnis flos-cuculi (kohoutek luční)
   • Dianthus deltoides (hvozdík kropenatý)
  • Čeleď Amaranthaceae (laskavcovité)
   • Chenopodium album (merlík bílý)
   • Atriplex sagittata (lebeda lesklá)
   • Amaranthus retroflexus (laskavec ohnutý)
  • Čeleď Portulacaceae (šruchovité)
   • Portulaca oleracea (šrucha zelená)
 • Řád Cornales
  • Čeleď Cornaceae (dřínovité)
   • Cornus mas (dřín jarní)
 • Řád Ericales
  • Čeleď Balsaminaceae (netýkavkovité)
   • Impatiens noli-tangere (netýkavka nedůtklivá)
  • Čeleď Polemoniaceae (jirnicovité)
   • Polemonium caeruleum (jirnice modrá)
  • Čeleď Primulaceae (prvosenkovité)
   • Primula elatior (prvosenka
    vyšší)
   • Lysimachia nummularia (vrbina penízková)
   • Lysimachia vulgaris (vrbina obecná)
   • Anagalis arvensis (drchnička rolní)
  • Čeleď Ericaceae (vřesovcovité)
   • Calluna vulgaris (vřes obecný)
   • Vaccinium myrtillus (brusnice borůvka)
 • Řád Gentianales
  • Čeleď Rubiaceae (mořenovité)
   • Galium mollugo (svízel povázka)
   • Galium aparine (svízel přítula)
   • Cruciata verna (svízelka lysá)
  • Čeleď Gentianaceae (hořcovité)
   • Gentiana asclepiadea (hořec tolitovitý)
   • Centaurium erythraea (zeměžluč okolíkatá)
  • Čeleď Apocyanaceae (toješťovité)
   • Vinca minor (barvínek menší)
 • Řád Boraginales
  • Čeleď Boraginaceae (brutnákovité)
   • Symphytum officinale (kostival
    lékařský)
   • Echium vulgare (hadinec
    obecný)
   • Myosotis arvensis (pomněnka
    rolní)
   • Lithospermum arvense (kamejka rolní)
   • Lycopsis arvensis (prlina rolní)
   • Phacelia tanacetifolia (svazenka
    vratičolistá)
 • Řád Solanales
  • Čeleď Convolvulaceae (svlačcovité)
   • Convolvulus arvensis (svlačec rolní)
   • Cuscuta epithymum (kokotice povázka)
  • Čeleď Solanaceae (lilkovité)
   • Solanum nigrum (lilek černý)
   • Datura stramonium (durman obecný)
 • Řád Lamiales
  • Čeleď Oleaceae (olivovníkovité)
   • Fraxinus excelsior (jasan ztepilý)
  • Čeleď Plantaginaceae (jitrocelovité)
   • Plantago lanceolata (jitrocel kopinatý)
   • Plantago major (jitrocel větší)
   • Linaria vulgaris (lnice květel)
   • Veronica persica (rozrazil perský)
   • Veronica arvensis (rozrazil rolní)
   • Veronica chamaedrys (rozrazil rezekvítek)
   • Veronica anagalis-aquatica (rozrazil drchničkovitý)
   • Callitriche hamulata (hvězdoš háčkatý)
  • Čeleď Scrophulariaceae (krtičníkovité)
   • Verbascum densiflorum (divizna velkokvětá)
   • Scrophularia nodosa (krtičník hlíznatý)
  • Čeleď Lentibulariaceae (bublinatkovité)
   • Utricularia australis (bublinatka jižní)
   • Pinguicula vulgaris (tučnice obecná)
  • Čeleď Verbenaceae (sporýšovité)
   • Verbena officinalis (sporýš lékařský)
  • Čeleď Lamiaceae (hluchavkovité)
   • Lamium purpureum (hluchavka nachová)
   • Lamium album (hluchavka bílá)
   • Salvia pratensis (šalvěj luční)
   • Ballota nigra (měrnice černá)
   • Glechoma hederacea (popenec obecný)
   • Thymus pulegioides (mateřídouška vejčitá)
   • Prunella vulgaris (černohlávek obecný)
   • Ajuga reptans (zběhovec plazivý)
   • Mentha arvensis (máta rolní)
  • Čeleď Orobanchaceae (zárazovité)
   • Melampyrum nemorosum (černýš hajní)
   • Rhinanthus minor (kokrhel menší)
   • Lathraea squamaria (podbílek šupinatý)
 • Řád Asterales
  • Čeleď Campanulaceae (zvonkovité)
   • Campanula patula (zvonek rozkladitý)
   • Campanula trachelium (zvonek kopřivolistý)
   • Phyteuma nigrum (zvonečník černý)
  • Čeleď Menyanthaceae (vachtovité)
   • Menyanthes trifoliata (vachta trojlistá)
  • Čeleď Asteraceae (hvězdnicovité)
   • Achillea millefolium (řebříček obecný)
   • Cirsium arvense (pcháč oset)
   • Crepis biennis (škarda dvouletá)
   • Leucanthemum vulgare (kopretina bílá)
   • Lapsana communis (kapustka obecná)
   • Leontodon autumnalis (máchelka podzimní)
   • Artemisia vulgaris (pelyněk černobýl)
   • Hypochaeris radicata (prasetník kořenatý)
   • Centaurea cyanus (chrpa modrá)
   • Taraxacum sect. Ruderalia (pampelišky smetánky)
   • Carduus acanthoides (bodlák obecný)
   • Matricaria recutita (heřmánek pravý)
   • Tripleurospermum inodorum (heřmánkovec nevonný)
   • Anthemis arvensis (rmen rolní)
   • Conyza canadensis (turanka kanadská)
   • Sonchus asper (mléč drsný)
   • Bellis perennis (sedmikráska obecná)
   • Centaurea jacea (chrpa luční)
   • Senecio vulgaris (starček obecný)
   • Galinsoga parviflora (peťour malokvětý)
   • Hieracium murorum (jestřábník zední)
   • Hieracium pilosella (jestřábník chlupáček)
   • Lactuca serriola (locika kompasová)
   • Aster amellus (astra chlumní)
   • Petasites hybridus (devětsil lékařský)
   • Arctium lappa (lopuch větší)
 • Řád Dipsacales
  •  Čeleď Adoxaceae (pižmovkovité)
   • Sambucus nigra (bez černý)
   • Viburnum opulus (kalina obecná)
  • Čeleď Caprifoliaceae (zimolezovité)
   • Lonicera xylosteum (zimolez obecný)
   • Succisa pratensis (čertkus luční)
   • Knautia arvensis (chrastavec rolní)
   • Dipsacus fullonum (štětka planá)
   • Valerianella locusta (kozlíček polníček)
   • Valeriana officinalis (kozlík lékařský)
 • Řád Apiales
  • Čeleď Apiaceae (miříkovité)
   • Carum carvi (kmín kořenný)
   • Pastinaca sativa (pastinák setý)
   • Daucus carota (mrkev obecná)
   • Chaerophyllum hirsutum (krabilice chlupatá)
   • Anthriscus sylvestris (kerblík lesní)
   • Angelica sylvestris (děhel lesní)
   • Pimpinella major (bedrník větší)
   • Aegopodium podagraria (bršlice kozí noha)
   • Heracleum spondylium (bolševník obecný)
   • Falcaria vulgaris (srpek obecný)

Dvouděložné rostliny, Superasteridy

v.170518

Kapitola

část 1. (Superasteridy) – zde

část 2. (Asteridy) – zde

část 3. (Lamiidy) – zde

část 4. (Campanulidy) – zde

Literatura

 • Novák et Skalický, 2008, kap. 7. Soustava rostlin – krytosemenné – příslušné části najdete porůznu na s. 200-279
 • systém podle APG IV
 • názvosloví podle Danihelka, Chrtek & Kaplan, 2012, publikace zde

Otázky a odpovědi

 • Z merlíku čilského (Chenopodium quinoa) se získává především: mouka
 • Řepa obecná (Beta vulgaris) a špenát setý (Spinacia oleracea) patří do čeledi: laskavcovité (Amaranthaceae)
 • Živé kameny (Lithops) pěstované jako sukulenty, jsou rostlinami z čeledi: kosmatcovité (Aizoaceae)
 • Mezi kaktusovité (Cactaceae) patří která rostlina poskytující chutné ovoce: opuncie mexická (Opuntia ficus-indica)
 • Semena juvie ztepilé (Bertholletia excelsa) se prodávají jako: paraořechy
 • Tomel japonský (Diospyros kaki) je ovocnou dřevinou z čeledi: ebenovité (Ebenaceae
 • Čajovník čínský (Camellia sinensis) je dřevinou ze skupiny: dvouděložné (Eudicots)
 • Darlingtonia a Heliamphora jsou rody masožravých rostlin čeledi: špirlicovité (Sarraceniaceae)
 • Kiwi (Actinidia) patří mezi: dvouděložné (Eudicots)
 • Pěnišníky (Rhododendron) patři do čeledi: vřesovcovité (Ericaceae)
 • Kávovníky (Coffea) patří do čeledi: mořenovité (Rubiaceae)
 • Povijnice jedlá (Ipomea batatas) poskytující batáty patří do čeledi: svlačcovité (Convolvulaceae)
 • Brambory, papriky, rajčata, baklažány, stejně jako mochyně jsou kulturní plodiny z čeledi: lilkovité (Solanaceae)
 • Petúnie (Petunia) patří k letničkám z čeledi: lilkovité (Solanaceae)
 • Koření dobromysl, majoránka, bazalka a tymián pochází z rostlin z čeledi: hluchavkovité (Lamiaceae)
 • Rody konopice (Galeopsis), ožanka (Teucrium) a pitulník (Galeobdon) patří mezi: hluchavkovité (Lamiaceae)
 • Týkové dřevo dává strom teka obrovská (Tectona grandis), která patří do čeledi: hluchavkovité (Lamiaceae)
 • Mezi hospodářsky významné rostliny z čeledi hvězdnicovité (Asteraceae) patří: světlice barvířská (Carthamus tinctorius)
 • Mezi hospodářsky významné rostliny z čeledi hvězdnicovité (Asteraceae) patří: slunečnice roční (Helianthus annuus)
 • Mezi hospodářsky významné rostliny z čeledi hvězdnicovité (Asteraceae) patří: salát hlávkový (Lactuca sativa)
 • Kopr, fenykl, koriandr a libeček poskytují rostliny z čeledi: miříkovité (Apiaceae)

Dvouděložné rostliny, Superrosidy

v.170518

Kapitola

část 1. (Superrosidy, Fabidy) – zde

část 2. (Malvidy) – zde

Literatura

 • Novák et Skalický, 2008, kap. 7. Soustava rostlin – krytosemenné – příslušné části najdete porůznu na s. 200-279)
 • systém podle APG IV
 • názvosloví podle Danihelka, Chrtek & Kaplan, 2012, publikace zde

Otázky a odpovědi

 • Pivoňky (Paeonia) a vilíny (Hammamelidaceae) jsou významné okrasné rostliny a řadíme je do čeledí, které patří mezi: Saxifragales
 • Rody Crassula, Cotyledon, Echeveria, Portulacaria, Kalanchoe patří k významným sbírkových a okrasným rostlinám, všechny jsou z čeledi: tlusticovité (Crassulaceae)
 • Akácie (Acacia) i citlivky (Mimosa) patří do čeledi: bobovité (Fabaceae)
 • Fazole, hrách, čočka, sója i cizrna jsou kulturní rostliny z jediné čeledi, které?: bobovité (Fabaceae) 
 • Podzemnice olejná (Arachis hypogaea) patří mezi olejniny z čeledi: bobovité (Fabaceae)
 • Běžné euroasijské ovoce mírného pásu jako jsou švestky, třešně, jablka či hrušky náleží do jediné čeledi, které?: růžovité (Rosaceae)
 • Cicimek pravý, jujuba (Ziziphus jujuba) je drobné ovoce subtropů, z jaké čeledi tento keř pochází?: řešetlákovité (Rhamnaceae)
 • Fíkovník smokvoň (Ficus carica), fíkovník pryžodárný (Ficus elastica) stejně jako chlebovník (Artocarpus) patří do čeledi: morušovníkovité (Moraceae)
 • Chlebovník (Artocarpus) je  tropický strom s jedlými velkými kulovitými nebo protáhlými plodenstvími z čeledi: morušovníkovité (Moraceae)
 • Kopřiva konopná (Urtica cannabina) a ramie bílá (Boehmeria nivea) jsou pěstovány pro: vlákna zpracovávaná v textilnictví
 • Pekanové ořechy poskytuje ořechovec pekanový (Carya illinoinensis), který patří mezi: ořešákovité (Juglandaceae)
 • Patizony, cukety, okurky, dýně i melouny patří ke kulturním plodinám z čeledi: tykvovité (Cucurbitaceae)
 • Karambola obecná (Averrhoa carambola) původem z Malajsie poskytuje až 12 cm dlouhé žluté bobule a patří do čeledi: šťavelovité (Oxalidaceae)
 • K jedněm z nejvýznamnějších rodů tvořící mangrovové porosty patří: kořenovník (Rhizophora
 • Hospodářsky významnou rostlinou z čeledi pryšcovitých (Euphorbiaceae) je: skočec obecný (Ricinus communis)
 • Kaučukovník brazilský (Hevea brasiliensis) a maniok cassava (Manihot esculenta) patří do čeledi: pryšcovité (Euphorbiaceae)
 • Pelargonie, muškáty (Pelargonium) jsou rostlinami z čeledi: kakostovité (Geraniaceae)
 • Ovoce granátové jablko je plodem granátovníku obecného (Punica granatum), který patří do čeledi: kyprejovité (Lythraceae)
 • Fuchsie (Fuchsia) jsou rostlinami z čeledi: pupalkovité (Onagraceae)
 • Koření pojmenované jako hřebíček se získává z poupat hřebíčkovce (Syzygium aromaticum), který patři do čeledi: myrtovité (Myrtaceae)
 • Koření pojmenované jako “nové koření” se získává ze sušených plodů pimentovníku (Pimenta dioica), který patři do čeledi: myrtovité (Myrtaceae)
 • Z listů blahovičníků (Eucalyptus) se získává olej významný ve farmacii i kosmetice. Blahovičníky jsou zástupci čeledi: myrtovité (Myrtaceae)
 • Pistácie jsou plody řečíku pistáciového  (Pistacia vera), který je keřem z čeledi: ledviníkovité (Anacardiaceae)
 • Mango je plodem mangovníku indického (Mangifera indica), který je stromem z čeledi: ledviníkovité (Anacardiaceae)
 • Nažky ledvinovníku západního (Anacardium occidentale) se prodávají pod názvem: oříšky kešu
 • Liči čínské (Litchi sinensis) je jednou z mála ovocných dřevin čeledi: mýdelníkovité (Sapindaceae)
 • Citróny, mandarinky, pomeranče i grapefruity patří do čeledi: routovité (Rutaceae)
 • Kolovník (Cola) a kakaovník (Theobroma) patří do jedné čeledi. Které?: slézovité (Malvaceae)
 • Baobaby (Adansonia) jsou charakteristické stromy afrických, madagaskarských a australských savan, patří do čeledi: slézovité (Malvaceae)
 • Kapok je významnou textilní surovinou, která se získává z: vlnovce (Ceiba pentandra)
 • Jutovník (Corchorus capsularis) se pěstuje pro: textilní vlákno
 • Papája obecná (Carica papaya) se pěstuje po celých tropech především jako: ovoce
 • Kedlubny, květáky, brokolice, kadeřávek i kapusta byli vyšlechtěny z jediného botanického druhu, jím je: brukev zelná (Brassica oleracea)

Dvouděložné rostliny (úvod)

v.170509

Kapitola

zde

Literatura

 • Novák et Skalický, 2008, kap. 7. Soustava rostlin – krytosemenné – příslušné části najdete porůznu na s. 200-279)
 • systém podle APG IV
 • názvosloví podle Danihelka, Chrtek & Kaplan, 2012, publikace zde

Otázky a odpovědi

 • Plaménky (Clematis) jsou rostlinami z čeledi: pryskyřníkovité (Ranunculaceae)
 • Čemeřice (Helleborus) jsou rostlinami z čeledi: pryskyřníkovité (Ranunculaceae)
 • Koniklece (Pulsatilla) jsou rostlinami z čeledi: pryskyřníkovité (Ranunculaceae)
 • Lotos indický (Nelumbo nucifera) je rostlinnou: dvouděložnou (Eudicots) 
 • Makadomové ořechy pocházejí z rostliny rodu Macadamia, tento rod je řazen do čeledi: proteovité (Proteaceae

Jednoděložné rostliny

v.1700518

Kapitola

část 1 zde

část 2 – Commelinids zde

Literatura

 • Novák et Skalický, 2008, kap. 7. Soustava rostlin – krytosemenné – jednoděložné (s. 280-301)
 • systém podle APG IV
 • názvosloví podle Danihelka, Chrtek & Kaplan, 2012, publikace zde

Otázky a odpovědi

 • Monstera, Philodendron, Anthurium a Dieffenbachia jsou hojně pěstované pokojové rostliny. Všechny patří do čeledi: áronovité (Araceae)
 • Akvarijní rostliny zákruticha (Vallisneria) a vodní mor (Elodea) stejně jako řezan pilolistý (Stratiotes aloides) pěstovaný v jezírcích patří mezi jednoděložné (Monocots) z čeledi: voďankovité (Hydrocharitaceae)
 • Pravé jamy (Dioscorea) zahrnují mnoho druhů pěstovaných pro škrobnaté hlízy a patří mezi: jednoděložné (Monocots)
 • Pandány (Pandanus) patří mezi: jednoděložné (Monocots)
 • Druhy jako tulipán (Tulipa), křivatec (Gagea), řebčík (Fritillaria), kandík (Erythronium) patří do rozsáhlé čeledi: liliovité (Liliaceae)
 • Druhou druhově nejpočetnější čeledí cévnatých rostlin (Tracheophyta) jsou vstavačovivé (Orchideaceae). Ty řadíme mezi: jednoděložné (Monocots)
 • Zemědělsky nejvýznamnější orchidejí (Orchideaceae) poskytujíci surovinu pro potravinářský průmysl je: Vanilla (vanilka)
 • Šafrán setý (Crocus sativus) je pěstován jako koření. Do které čeledi patří?: kosatcovité (Iridaceae)
 • Frézie (Freesia) jsou jedněmi z nejoblíbenějších řezaných rostlin do kytic vůbec. Patří do čeledi: kosatcovité (Iridaceae)
 • Lenovník novozélandský (Phormium tenax) je pěstován jako: surovina textilního průmyslu
 • Liliochvostec (Eremurus), bohyška (Hosta), zelenec (Chlorophytum) i denivka (Hemerocallis) jsou v mnoha kultivarech pěstované okrasné rostliny. Patří mezi: asfodelovité (Asphodelaceae)
 • Cibuloviny označované obecně jako česnek, cibule, šalotka, pórek a pažitka patří mezi: amarylkovité (Amaryllidaceae)
 • Pokojovky původem z J Afriky jako Clivia, Hippeastrum, Amaryllis, ale i například narcis (Narcissus) patrí mezi: amarylkovité (Amaryllidaceae)
 • Tropické rody pěstované jako pokojovky Nolina, Dracaena, tenura (Sanseviera) i okrasné rostliny mírnéh pásu jako modřence (Muscari), ladoňky (Scilla), snědky (Ornitogalum) a hyacint (Hyacinthus) patří do rozsáhlé čeledi: chřestovité (Asparagaceae)
 • Agáve sisalová (Agave sisalana) je významným zemědělským druhem pěstovaným pro: vlákna zpracovávaná v textilnictví
 • Juka vláknitá (Yucca filamentosa) je významným zemědělským druhem pěstovaným pro: vlákna zpracovávaná v textilnictví
 • Významnou olejninou není: datlovník pravý (Phoenix dactylifera)
 • Datlovník pravý (Phoenix dactylifera), kokosovník ořechoplodý (Cocos nucifera) a arenga cukrodárná (Arenga saccharifera) jsou významné plodiny z čeledi: arekovité (Arecaceae)
 • Ságo se získává z kmenů palem rodu: Metroxylon
 • Strelície (Strelitzia reginae), Heliconia i “palma poutníků” (Ravenala madagascariensis) jsou význačné tropické druhy z čeledi: Strelitziaceae
 • Koření kurkuma z kurkumovníku dlouhého (Curcuma longa) a kardamom z kardamovníku obecného (Elettaria cardamomum) potří do stejné čeledi jako: zázvorovník lékařský (Zingiber officinale)
 • Banánovníkovité (Musaceae) patří mezi: jednoděložné (Monocots)
 • Čeleď broméliovité (Bromeliaceae) je význačnou skupinou s mnoha zajímavými a biotopově význačnými druhy, k nim patří např.: Tillandsia a Puya
 • Ananasovník chocholatý (Ananas sativus) pochází z: Ameriky
 • Lanovcovité (Restionaceae) jsou významnou čeledí ze skupiny: jednoděložné (Monocots)
 • Rýže setá (Oryza sativa) patří mezi: lipnicovité (Poaceae)
 • Obiloviny patří mezi: lipnicovité (Poaceae)
 • Cukrová třtina (Saccharum officinarum) patří mezi: lipnicovité (Poaceae)
 • Čirok (Sorghum) patří mezi: lipnicovité (Poaceae)
 • „Sloní tráva“ Pennisetum purpureum z čeledi lipnicovité (Poaceae) je významnou: pícninou

Magnoliopsida1

v.170509

Kapitola

zde

Literatura

 • Novák et Skalický, 2008, kap. 7. Soustava rostlin – krytosemenné – příslušné části (s. 194-199)
 • systém podle APG IV
 • názvosloví podle Danihelka, Chrtek & Kaplan, 2012, publikace zde

Otázky a odpovědi

 • Krytosemenné rostliny (Magnoliopsida) se diferenciovaly v: Triasu
 • Nucellus krytosemenných rostlin (Magnoliopsida) má vyvojově (zjednodušeno následně u Asterid): má dva obaly
 • Archegonium chybí u gametofytu: krytosemenných rostlin (Magnoliopsida)
 • Mateřská buňka megaspory krytosemenných rostlin (Magnoliopsida) je: 2n
 • Mladý zárodečný vak (megaspora) vzniknuvší z mateřské buňky megaspory krytosemenných rostlin (Magnoliopsida) je: 1n
 • Počet jader ve zralém zárodečném vaku většiny krytosemenných rostlin (Magnoliopsida) je: 8
 • Endosperm krytosemenných rostlin (Magnoliopsida) je nejčastěji: 3n
 • Buňkami, které vylučováním speciálních chemických látek usnadňují u krytosemenných rostlin (Magnoliopsida) oplození jsou: synergidy
 • Synergidy, stejně jako antipody a oosféra, v zárodečném vaku většiny krytosemenných rostlin (Magnoliopsida) jsou: 1n
 • Centrální buňka v zárodečném vaku většiny krytosemenných rostlin (Magnoliopsida) je v době těsně před oplozením: 2n
 • Dvojité oplození je apomorfií: krytosemenných rostlin (Magnoliopsida)
 • Květy jsou apomorfií: krytosemenných rostlin (Magnoliopsida)
 • V pylové láčce krytosemenných rostlin (Magnoliopsida) se před opylením nachází: tři jádra
 • Ze zygoty krytosemenných rostlin (Magnoliopsida) vzniká: zárodek
 • Osemení vzniká z: obalů vajíčka
 • Nejprimitivnější recentní krytosemennou rostlinou, která je sestrou všech ostatních krytosemenných rostlin (Magnoliopsida) je: Amborella trichopoda
 • Dva jihoamerické druhy rodu Victoria jsou ve dně kořenící rostliny s až 2 m širokými listy se zdviženým okrajem plovoucími na hladině avelkými převážně bílými květy a patří do čeledě: leknínovité (Nymphaeaceae)
 • Kabomba karolínská (Cabomba caroliniana) je oblíbenou akvarijní rostlina z čeledi Cabombaceae, patří tedy do řádu: Nymphaeales 
 • Badyáník pravý (Illicium verum), který poskytuje koření badyán (hvězdový anýz), patří do řádu: Austrobaileyales
 • Drimys winteri je asi nejznámějším okrasným stálezeleným keřem z čeledi Winteraceae, tato čeleď patří do vývojové linie: Magnoliids
 • Pepř černý (Piper nigrum) je v systému řazen mezi: krytosemenné rostliny (Magnoliopsida)
 • Našim nejhojnějším zástupcem čeledi podražcovitých (Aristolochiaceae) je: kopytník evropský (Asarum europaeum)
 • Muškátovník pravý (Myristica fragrans) je kořením pěstovaným pro míšek (muškátový květ) a semena (muškátový oříšek) a patří do řádu: Magnoliales
 • Vavřín ušlechtilý (Laurus nobilis) se pěstuje jako koření, které je původem z: listů
 • Liliovník tulipánokvětý (Liriodendron tulipifera) je mohutný strom původem ze Severní Ameriky, který patří do čeledi: šácholanovité (Magnoliaceae)
 • Annona squamosa je pěstována pro: ovoce
 • Muďoul trojlaločný (Asimina triloba) je ovocný strom (paw paw) z čeledi: láhevníkovité (Annonaceae)
 • Koření skořicovník cejlonský (Cinnamomum zeylanticum) patří do čeledi: vavřínovité (Lauraceae)
 • Avokádo americké (Persea americana) je hospodářsky významná plodina z čeledi: vavřínovité (Lauraceae)
 • Sazaník (Calycanthus) se u nás pěstuje jako okrasná dřevina z čeledi sazaníkovité (Calycanthaceae), patří tedy do vývojové linie: Magnoliids

Rostlinné orgány – generativní

v.170509

Kapitoly

 • květy budou zveřejněny v létě po ujasnění vztahu k autorskému zákonu
 • květenství zde
 • plody budou zveřejněny v létě po ujasnění vztahu k autorskému zákonu

Literatura

 • Novák et Skalický, 2008, kap. 5. Rostlinné orgány – generativní část (s. 108-128)
 • Ruggiero et al., 2015, tabulka systému zde
 • názvosloví podle Danihelka, Chrtek & Kaplan, 2012, publikace zde

Otázky a odpovědi

 • Květ nemůže být tvořen: oddenkem
 • Rostlina je dvoudomá pokud: na jedné rostlině jsou pouze květy buď samčí nebo samičí
 • Rostlina je mnohomanželná (polygamní) pokud se na ní vyskytují: samčí nebo samičí květy a oboupohlavné květy
 • Rostliny s oboupohlavnými květy a rostliny s pouze samičími květy se označuje jako: gynodioecie
 • Pokud jsou u druhu na každém jedinci samičí a oboupohlavné květy pak jde o: gynomonoecii
 • Druhy s rostlinami s oboupohlavnými květy a s rostlinami s pouze samčími květy se označuje jako: androdioecie
 • Pokud jsou u druhu na každém jedinci samčí a oboupohlavné květy pak jde o: andromonoecii
 • Pokud jsou u druhu na každém jedinci samčí, samičí i oboupohlavné květy pak jde o: trimonoecii
 • Pentacyklický květ má: květ uspořádán v pěti kruzích
 • Květy největšího množství krytosemenných (Magnoliopsida) jsou: pentacyklické
 • Květy největšího množství jehličnanů (Pinopsida) jsou: jehličnany květy nemají
 • Cyklické květy mají: části květů uspořádány v kruzích
 • Acyklické květy mají: květní části uspořádány ve spirále
 • Podle počtu členů v jednom kruhu v uspořádání květů u jednoděložných (výv. linie Monocots) jsou nejčastěji zastoupeny druhy: trimerické
 • Podle počtu členů v jednom kruhu v uspořádání květů u dvouděložných (výv. linie Eudicots) jsou nejčastěji zastoupeny druhy: pentamerické
 • Izomerické květy mají: stejný počet květních částí
 • Anizomerické květy mají: nestejný počet květních částí
 • Je-li květ trimerický, pak: má tři členy v každém kruhu
 • Je-li květ zygomorfní, pak je: souměrný
 • Je-li květ aktinomorfní, pak je: pravidelný
 • Jsou-li v květu květní obaly rozlišené, pak se rozlišují na: kalich a korunu
 • Baňkovitě rozšířené květní lůžko, které obsahuje zcela nebo částečně semeník, označujeme jako: češuli
 • Vývojově původnější květní lůžko je: prodloužené
 • Pokud jsou volné korunní lístky rozlišeny na dolní úzkou část a horní široce lupenitou, pak se spodní část nazývá: nehet
 • Dutý kuželovitý útvar květu, v nějž může být protažen korunní nebo okvětní lístek, označujeme jako: ostruha
 • Pokud nejsou rozlišitelné u květu kalich a koruna, pak hovoříme o: okvětí
 • Pakorunku má například: narcis (Narcissus)
 • Konvalinka vonná (Canvallaria majalis) má: srostlé okvětní lístky
 • Květ bobovitých (Fabaceae) nemá: pakorunku
 • Okvětí: nelze rozčlenit na kalich a korunu
 • Andreceum je: soubor všech tyčinek v květu
 • Tyčinky se neskládají z: blizny
 • Staminodium je: tyčinka ztrativší schopnost tvorby pylu
 • Srůstem nitek a/nebo prašníků vzniká: synandrium
 • Pokud jsou v květu dvě tyčinky delší než zbylé dvě tyčinky, pak jsou: dvoumocné
 • Pokud jsou v květu čtyři tyčinky delší než zbylé dvě tyčinky, pak jsou: čtyřmocné
 • Pokud je v květu deset tyčinek a devět je srostlých a jedna je volná, pak jde o tyčinky: dvoubratré
 • Pokud v květu srůstají všechny tyčinky do jediného svazku, pak hovoříme o tyčinkách: jednobratrých
 • Gynostemium vzniká srůstem: čnělky a tyčinky nebo tyčinek
 • Gynostegium vzniká srůstem: andrecea s gyneceem
 • Pestík se neskládá z: nitky
 • Apokarpní gyneceum je tvořeno: větším množstvím jednoplodolistových pestíků
 • Cenokarpní gyneceum je tvořeno: jedním pestíkem srostlým z většího množství plodolistů
 • Pokud plodolisty v květu srůstají stěnami, pak hovoříme o cenokarpní placentaci: synkarpní
 • Pokud plodolisty v květu srůstají jen svými okraji, pak hovoříme o cenokarpní placentaci: parakarpní
 • Pokud vajíčka vyrůstají na celé ploše plodolistu, pak hovoříme o placentaci: laminární
 • Čnělky s terčovitě rozšířenou bází označované jako stylopodium jsou známé z čeledi: miříkovité (Apiaceae)
 • Čnělka vyrůstající ze středu hluboce děleného semeníku se nazývá: gynobazická
 • Čnělce se podobající horní konce plodolistu u nedokonale srostlého cenokarpního gynecea (lomikámen, Saxifraga; hvozdíkovité, Caryophyllaceae) se označují jako: stylodia
 • V květním vzorci zkratka C znamená: koruna
 • V květním vzorci zkratka K znamená: kalich
 • V květním vzorci zkratka P znamená: okvětí
 • V květním vzorci zkratka A znamená: tyčinky
 • V květním vzorci zkratka G znamená: pestíky
 • Entomogamie je způsob přenosu pylu: hmyzem
 • Anemogamie je způsob přenosu pylu: větrem
 • Ornitogamie je způsob přenosu pylu: ptáky
 • Malakogamie je způsob přenosu pylu: měkkýši
 • Chiropterogamie je způsob přenosu pylu: kaloni
 • Samosprašnosti mnohé druhy krytosemenných rostlin zabraňují mimo jiné proterandrií, což znamená, že: tyčinky s pylem dozrávají dříve než gyneceum
 • Samosprašnosti mnohé druhy krytosemenných rostlin zabraňují mimo jiné proterogynií, což znamená, že: gyneceum dozrává dříve než tyčinky s pylem
 • U květenství hroznovitě větvených vykvétají postupně květy: odzdola nahoru nebo od obvodu ke středu
 • U květenství vrcholičnatě větvených vykvétají postupně květy: shora dolů nebo od středu k obvodu
 • Pokud v úžlabí listenu vyrůstá květní stopka s květem, pak se jedná o: jednoduché květenství
 • Pokud v úžlabí listenu vyrůstá dílčí květenství s květy, pak se jedná o: složené květenství
 • Jednoduchým květenstvím (ve vývojovém slova smyslu) není: lata
 • Jednoduchým květenstvím (ve vývojovém slova smyslu) není: vijan
 • Jednoduchým květenstvím je: klas
 • Zákrovní listeny jsou charakteristické pro: úbor
 • Existence jazykovitých a trubkovitých květů je charakteristická pro: úbor
 • Květy miříkovitých (Apiaceae) jsou upořádány do: složených okolíků
 • Plevy, pluchy, plušky a plenky jsou součástí složeného květenství: klásek
 • Suchý jednosemenný nepukavý plod tvořený jedním nebo více plodolisty, opadávající jako celek, suché oplodí těsně přiléhá k osemení; častá jsou létací zařízení, je:nažka
 • Dvounažka je typickým plodem čeledi: miříkovité (Apiaceae)
 • Suchý nepukavý jednosemenný plod tvořený 2 plodolisty, oplodí srůstá s osemením, je: obilka
 • Mezi suché poltivé plody nepatří: tobolka
 • Mezi suché poltivé plody patří: tvrdka
 • Mezi suché poltivé plody patří: struk
 • Lusk na rozdíl od šešule: vzniká z jednoho plodolistu
 • Mezi souplodí nepatří: bobule
 • Souplodí má např.: jahodník (Fragaria)
 • Mezi souplodí patří: hesperidium
 • Peckovice je: plod pravý dužnatý
 • Hustě nahloučené plody vznikající z jednoho apokarpního květu, označujeme jako: souplodí
 • Soubor plodů vzniklý z celého květenství srůstem květních lůžek nebo i samotných plodů označujeme jako: plodenství
 • Plodem kakaovníku (Theobroma cacao) je: bobule

Gymnospermae

v.170518

Kapitola

zde

Literatura

 • Novák et Skalický, 2008, kap. 7. Soustava rostlin – nahosemenné (s. 189-194)
 • systém podle Lu et al., 2014 a Ruggiero et al., 2015, tabulka systému zde
 • názvosloví podle Danihelka, Chrtek & Kaplan, 2012, publikace zde

Otázky a odpovědi

 • Endosporie je mimo jiné skupiny vyvinuta i u všech: semenných rostlin (Spermatophyta)
 • Všechny semenné rostliny (Spermatophyta) jsou mimo jiné: heterosporické
 • V megasporangiu semenných rostlin se nachází: jediná megaspora
 • Pylové zrno nahosemenných rostlin je v podstatě: nedovyvinutý gametofyt
 • Mikrospóry nahosemenných rostlin: jsou základem pro vývoj pylových zrn
 • Eustélé je apomorfií: semenných rostlin (Spermatophyta)
 • Pro bovici (Pinus) platí: vajíčka nejsou uvnitř uzavřeného plodolistu
 • Cykasovité z čeledi Cycadaceae: netvoří megasporofylové šištice
 • Cykasovité z čeledi Cycadaceae: mají gametofyt neschopný samostatné existence
 • Cykasovité z čeledi Cycadaceae: jsou dvoudomé rostliny
 • Zástupci čeledi zamiovité/kejákovité (Zamiaceae): tvoří megasporofylové šištice
 • Často pěstovaná Zamia furfuracea patří mezi: třída Cycadopsida
 • Jinany (Ginkgopsida) mají: listy s vidličnatou žilnatinou
 • Jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba) patří mezi: nahosemenné (Gymnospermae)
 • Jehličnany (Pinopsida) mají: xylém pouze s tracheidami
 • Jehličnany (Pinopsida) mají: eustélé
 • Na mikrosporofylech jehličnanů (Pinopsida) jsou: dvě mikrosporangia
 • Jehličnany (Pinopsida) nemají: květy
 • Samčí gametofyt jehličnanů (Pinopsida), mikroprohalium, má obvykle: 4 hlavní buňky
 • Obvyklým počtem archegonií na samičích gametofytech jehličnanů (Pinopsida) je: 2 
 • Plodem tisu (Taxus) je: tisy plody nevytváří
 • Existence dvou vzdušných vaků je specifická pro kterou skupinu rostlin: borovicovité (Pinaceae)
 • Mezi borovicovité (Pinaceae) nepatří: tis červený (Taxus baccata)
 • Borovice černá (Pinus nigra): má dvě jehlice na brachyblastech
 • Jedlovec (Tsuga) a douglaska (Pseudotsuga) patří do čeledi: borovicovité (Pinaceae)
 • Toreja (Torreya) patří mezi: tisovité (Taxaceae)
 • Monotypické severoamerické nebo východoasijské rody metasekvoje (Metasequoia), sekvojovec (Sequoiadendron), sekvoje (Sequoia) a kryptomérie (Cryptomeria) patří mezi: cypřišovité (Cupressaceae)
 • Blahočet ztepilý (Araucaria heterophylla) je: jehličnan (Pinopsida)
 • Damaroň (Agathis) je: jehličnan (Pinopsida)
 • Nohoplod (Podocarpus) je: jehličnan (Pinopsida)
 • Primitivní tracheje a zbrázděná pylová zrna jsou pokrokové znaky krytosemenných, které můžeme nelézt i zástupců které skupiny nahosemenných?: Gnetales
 • V jihovýchodní Asii se pěstuje jako ovocná dřevina i jeden rod nahosemenných rostlin, který?: liánovec (Gnetum)
 • Zvláštností Welwitschie podivné (Welwitschia mirabilis) je: neukončený růst listů

Lycopodiophyta, Monilophyta

v.170518

Kapitola

zde

Literatura

 • Novák et Skalický, 2008, kap. 7. Soustava rostlin – příslušná část (s. 182-188)
 • systém podle Simpson (2010)
 • názvosloví podle Danihelka, Chrtek & Kaplan, 2012, publikace zde

Otázky a odpovědi

 • Mezi apomorfie vývojové větve Polysporangiophyta nepatří: lignin
 • Kořeny (pravé) jsou apomorfií: Tracheophyta (cévnaté rostliny) 
 • Doba diferenciace Tracheophyta (cévnaté rostliny) je předpokládána na: konec Siluru
 • Rhyniopsida (ryniofyty) jsou považovány za bazální skupinu: Tracheophyta (cévnaté rostliny) 
 • Endarchní protoxylém v kořenech a exarchní v prýtu jsou typické pro: plavuně (Lycopodiophyta)
 • Exarchní protoxylém v kořenech a endarchní v prýtu jsou typické pro: Euphyllophyta
 • Nejprimitivnějšími recentními cévnatými rostlinami jsou: plavuně (Lycopodiophyta)
 • Mikrofylní vývojová linie suchozemských rostlin má recentní pokračovatele v: plavuních (Lycopodiopsida)
 • Recentní zástupci plavuní (Lycopodiopsida) mají ve stoncích převážně: plektostélé
 • Trofofyl je: asimilující list cévnatých rostlin
 • Sporangia výtrusných Tracheophyta (cévnaté rostliny) bez prstence a mnohovrstevná jsou označována jako: eusporangiátní 
 • Dlouhověký gametofyt je charakteristický pro: plavuně (Lycopodiopsida)
 • Pro plavuně (Lycopodiopsida) platí: rodozměna je izosporická
 • Pro plavuně (Lycopodiopsida) platí: mají gametofyt nezávislý na sporofytu
 • Pro vranečkovité (Selaginellaceae) platí: rodozměna je heterosporická
 • Pro vranečkovité (Selaginellaceae) platí: rodozměna je endosporická
 • Pro šídlatkovité (Isoetaceae) platí: rodozměna je heterosporická
 • Pro šídlatkovité (Isoetaceae) platí: rodozměna je endosporická
 • Drobné byliny vzhledem připomínající mechorosty, s heterosporickou rodozměnou z třídy plavuní (Lycopodiopsida) jsou řazeny do čeledi: vranečkovité (Selaginellaceae)
 • Pro vranečkovité (Selaginellopsida) platí: vytvářejí ligulu
 • Dvě sesterské vývojové linie Euphyllophyta jsou: Monilophyta a Lignophyta
 • Zástupci vývojové linie Monilophyta nemají: aktinostélé
 • Mezi zástupce vývojové linie Monilophyta s eusporangiátním sporangiem patří: Equisetales, Ophioglossales, Psilotales, Marattiales
 • Přesličky (Equisetales) mají: redukované megafylní listy
 • Dva typy lodyh – jarní nezelenou a letní zelenou vytváří: přeslička rolní (Equisetum arvense)
 • Mrštníky (haptery = elatery) nacházíme u: přesliček (Equisetales)
 • Pro přesliček (Equisetales) platí: rodozměna je izosporická
 • Základním rozlišovacím znakem sterilních stonků mezi přesličkou bahenní (Equisetum palustre) a přesličkou rolní (Equisetum arvense) je: poměr velikosti lodyžních a větevních listů
 • Řád Osmundales řadíme do: kapradiny (Polypodiidae)
 • Zástupci řádu Salviniales jsou: heterosporičtí
 • Rod azola (Azolla) patří mezi: Salviniales
 • Kapradiny, které tvoří “kmen”, patří do několika řádů, pravé stromové kapradiny však nejdeme pouze v řádu: Cyatheales
 • Kapradiny řád Polypodiales jsou: izosporické
 • Čeleď žebrovicovité (Blechnaceae) patří mezi: Polypodiales
 • Výraznou okrasnou kapradinou s výrazně dimorfickými sporofyly a trofofyly je: pérovník pštrosí (Matteucia struthiopteris)
 • Výrazně odlišné trofofyly a sporofyly nemají: kapraď samec (Dryopteris filix-mas)
 • Mezi čeledě podtřídy Polypodiidae nepatří: přesličkovité (Equisetaceae)
 • Tropickým rodem kapradin často pěstovaným jako okrasná pokojovka je: ledviník (LomariopsisNephrolepis)
 • Tropickým rodem kapradin často pěstovaným jako okrasná pokojovka je: parožnatka (Platicerium)

Rostlinné orgány – vegetativní

v.170518

Kapitola

zde

Literatura

 • Novák et Skalický, 2008, kap. 5. Rostlinné orgány – vegetativní část (s. 78-107)
 • systém podle Ruggiero et al., 2015, tabulka systému zde
 • názvosloví podle Danihelka, Chrtek & Kaplan, 2012, publikace zde

Otázky a odpovědi

 • Ke generativním rostlinným orgánům patří: květ
 • Kořen je rostlinným orgánem: nečlánkovaným
 • Radikula je označení pro: kořínek, jímž klíčí semenné rostliny
 • Kořen na rozdíl od stonku: není článkovaný
 • Pokud hlavní kořen zastavuje růst a jeho funkci přebírají adventivní kořeny, které jsou po celé délce stejně tlusté, pak hovoříme o: homorhizii
 • Pokud hlavní kořen vytrvání po celý život rostliny a vyrůstají z něj kořeny vedlejší, pak hovoříme o: alorhizii
 • Primární kořeny vznikají činností vrcholového meristému. Za vzrostným vrcholem, kde se buňky dělí, se nachází: prodlužovací zóna
 • Složkou primární kůry (cortexu) kořene není: epidermis
 • Casparyho proužek můžeme najít v: endodermis
 • Střední válec kořene odděluje od zbytku kořene: endodermis
 • Vrstva parenchymatických buněk oddělujících endodermis a cévní svazek ve středním válci kořene se označuje jako: pericykl
 • Pokud podléhá kořen semenných rostlin druhotnému tloustnutí, pak mají cévní svazky charakter: kolaterální
 • Adventivní chůdovité kořeny má: pandán (Pandanus)
 • Kořenové adventivní pupeny jsou charakteristické pro: pcháč rolní (Cirsium arvense)
 • Pro kořeny nejsou pěstovány: lilek brambor (Solanum tuberosum)
 • Příčepové kořeny slouží jako: k přichycení k povrchu v negravitační poloze
 • Haustoria jsou: kořeny cizopasných a polocizopasných rostlin
 • Stonek na rozdíl od kořene: je článkovaný
 • První nadděložní článek stonku se označuje jako: epikotyl
 • Základ stonku embrya semenných rostlin (zahrnujícím vzrostný vrchol) se označuje jako: plumula
 • První článek stonku mezi kořenem a děložními lístky se označuje jako: hypokotyl
 • Kolénka lipnicovitých (Poaceae) jsou ve skutečnosti: nody
 • Pokud jsou internodia zkrácena, pak vznikají: brachyblasty
 • Dutý stonek s kolénky, typický pro zástupce lipnicovitých (Poaceae), označujeme jako: stéblo
 • Olistěný bylinný dužnatý stonek označujeme jako: lodyha
 • Bezlistý stonek nebo stonek se šupinkami označujeme jako: stvol
 • Primární kůra (cortex) stonku není tvořena: rhizodermis
 • Letokruhy u druhotně tloustnoucích stonků vznikají: dělením kambia
 • Jádro a běl jsou pojmy, které se uvádějí v souvislosti s: dřevem sekundárně tloustnoucích stonků
 • Buňky jarního dřeva jsou oproti buňkám letního dřeva: větší
 • Pokud rostlina tvoří květy přímo na kmeni, pak hovoříme o: kauliflorii
 • Pokud rostlina tvoří květy visící na dlouhých „šňůrovitých“ větvích, pak hovoříme o: flageliflorii
 • Adventivní pupeny se mohou nacházet: na kořenech, stoncích i listech
 • Původní typ větvení cévnatých rostlin, který najdeme i u některých recentních rostlin, jako jsou plavuně (Lycopodiopsida), je větvení: dichotomické
 • Pokud boční větve nepřerůstají hlavní stonek, pak hovoříme o větvení: monopodiálním
 • Pokud jedna boční větev přerůstá hlavní stonek, který vytlačuje do bočního postavení, pak hovoříme o větvení: sympodiálním
 • Pokud u rostliny dochází k zastavení růstu vzrostného vrcholu a jeho funkci přebírají dva postranní pupeny (jako u šeříku, Syringia), pak hovoříme o: dicháziu
 • Modifikací stonku jsou: kolce
 • Fylokládia jsou: přeměněný stonek přebírající asimilační funkci listů
 • Kladódia jsou: přeměněný stonek přebírající asimilační funkci listů
 • Úponky révy vinné (Vitis vinifera) jsou přeměněné: hlavní stonky
 • Nadzemní části stonku s prodlouženými internodii, které jsou často plazivé, sloužící obvykle k vegetativnímu rozmnožování se označují jako: stolony
 • Oddenky: jsou článkované
 • Podzemní části stonku sloužící k překonání nepříznivého období a ukládání zásobních látek se označují jako: oddenky
 • Brambory (Solanum tuberosum) jsou pěstovány pro: oddenkové hlízy
 • Ředkvičky (Raphanus sativus) jsou pěstovány pro: hypokotylové hlízy
 • Pacibulky v květenství (sloužící k vegetativnímu rozmnožování) vytváří např.: česnek kuchyňský (Allium sativum)
 • Hospodářský význam kedluben je založen na: stonkových hlízách
 • Stromy a keře vyšší než 30 cm, apikální meristémy chráněné vůči mrazu a vyschnutí, vždy zelené nebo sezóně zelené, jsou charakteristické vlastnosti: fanerofytů
 • Keře nebo polokeře, jejichž meristémy jsou blízko u povrchu půdy (do 30 cm) a mohou být chráněny sněhovou pokrývkou, jsou charakteristické vlastnosti: chamaefytů
 • Dvouleté a vytrvalé byliny, jejichž obnovovací orgány jsou uloženy těsně při povrchu půd (např. trávy, rostliny s růžicemi, rostliny s výběžky, rostliny s přímou lodyhou) označujeme jako: hemikryptofyty
 • Jednoleté byliny, které přetrvávají nepříznivé období v semenech, označujeme jako: terofyty
 • Dělohy u rostlin jsou: listové formace
 • Mezi listové formace nepatří: hypokotyl
 • Listové útvary v květenství, v jejichž paždí vyrůstá květ nebo květenství jsou označovány jako: listeny
 • Pleviny můžeme najít: listech kapradin (Polypodiidae)
 • Palisty jsou: párové útvary na bázi listů
 • Nesouměrný typ lupenitých listů je charakteristický pro: jilmy (Ulmus)
 • Pokud z nodu stonku vyrůstá jen jeden list, pak hovoříme o postavení: střídavém
 • Pokud z nodu stonku vyrůstá více než dva listy, pak hovoříme o postavení: přeslenitém
 • Pokud z nodu stonku vyrůstají dva listy, pak hovoříme o postavení: vstřícném
 • Pokud z nodu vyrůstají dva listy ve vstřícném postavení a ve dvou sousedních uzlinách se postavení listů střídá, pak hovoříme o postavení: křižmostojném
 • Pokud je list přisedlý, pak to znamená, že: vždy nemá řapík
 • Fylódia jsou: rozšířené řapíky listů podobné čepeli
 • Botka rdestovitých (Polygonaceae) je: srostlými palisty
 • Mezi ligulární útvary patří: ouška
 • Mezi ligulární útvary patří: jazýček
 • Pokud je jednoduchý list členěný do úrovně maximálně 1/3 listu, pak hoříme o členění: laločnatém
 • Pokud je jednoduchý list členěný do úrovně 1/3 až 1/2 listu, pak hoříme o členění: klaném
 • Pokud je jednoduchý list členěný do úrovně 1/2 až 2/3 listu, pak hoříme o členění: dílném
 • Pokud je jednoduchý list členěný do úrovně minimálně 2/3 listu, pak hoříme o členění: sečném
 • Javory (Acer) mají listy: dlanitě členěné
 • Duby (Quercus) mají listy: zpeřeně členěné
 • Lípy (Tilia) má list: bifaciální
 • Kosatec (Iris) má list: izolaterální
 • List jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior) je: zpeřeně složený
 • Lilek brambor (Solanum tuberosum) má listy: přetrhovaně zpeřené
 • Ořešák královský (Juglans regia) má listy: lichozpeřené
 • Pokud se listy na jedné rostlině neliší tvarem, ale liší se velikostí (Selaginella, vraneček; Acer platanoides, javor mléč), pak hovoříme o: anizofylii
 • Žilnatina listů habrů (Carpinus) je: zpeřená
 • Žilnatina listů javorů (Acer): dlanitá
 • Žilnatina listů lipnicovitých (Poaceae) je: rovnoběžná
 • Palisádový a houbový parenchym je charakteristický pro kterou část rostlin?: list
 • Ostny jsou přeměnou: listu
 • Láčka sloužící u láčkovek (Nepenthaceae) k lapání hmyzu je přeměnou: listu