Biotopy a vegetace České republiky

Biotopy České republiky

  • Katalog biotopů, 2. vydání, dostupné na portálu NATURE

 

Vegetace České republiky