Vývoj rozšíření organismů a jejich společenstev

Materiály

v knihovně máte (Hendrych, 1984: s. 91-124)

Otázky

  • prakontinenty (který, kde, kdy), souvislosti pleistocénního kolísání klimatu, charakter a rozmístění glaciálních refugií, členění a charakter jednotlivých klimatických období holocénu ve stř. Evropě