Prostorové souvislosti speciace a vymírání

Materiály

Otázky

  • definice druhu, pojmy systematické biologie, způsoby genetické diferenciace, typy speciace, adaptace, extinkce, makroevoluce