Prostorová diverzifikace bioty

Materiály

  • Disjunkce (Lomolino et al., 2010: s. 396-404 + Hendrych, 1984: s. 52-65)
  • Biologická výměna mezi areály (Lomolino et al., 2010: s. 404-413)
  • Endemismus (Lomolino et al., 2010: s. 362-370)
  • Relikty (Hendrych, 1984: s. 72)
  • Geoelementy flóry (Hendrych, 1984: s. 77-90)
    • tady je vše výše uvedené
  • Konvergenční versus divergenční síly (Lomolino et al.,2010: s. 413-420)

Otázky

  • disjunkce (hlavní typy), relikt, endemismus, geoelementy, konvergence a divergence v biogeografii na úrovni druhů a společenstev, koeficienty podobnosti