Organismus v prostředí

Materiály

Otázky

  • toto téma již více není předmětem zkoušky
  • výjimkou je prostorové rozšíření geobiomů = u zkoušky je mapa s vymezeným biomem a Vy máte říci, o jaký biom se jedná, popřípadě ve slepé mapě máte biom zakreslit