Výběrové soubory

V drtivé většině případů nemůžeme zkoumat všechny jedince (jevy), ale musíme z nich vybrat nějak “reprezentativní” vzorek, který můžeme pozorovat nebo na něm dělat pokusy. Tento soubor pozorování se označuje jako výběrový soubor (Lepš, 1996, s. 6).

Existuje široké spektrum způsobů, jak tento výběr provést – základním způsobem je náhodný výběr, který je nejlepším řešením. Jeho podstatou je, že každý jedinec základního souboru má stejnou šanci, že bude do výběrového souboru ze základního souboru vybrán. Pak mohu totiž zjištění z výběrového souboru vztahovat k základnímu souboru. Metody použité v základním kurzu počítají s tím, že studuji základní soubor nebo výběr, který je proveden náhodně.
Provedení takového výběru je však v drtivé většině případů nerealizovatelné (oproti tomu, co tvrdí statistici) a musíme vždy volit horší postupy. My se budeme tvářit, že všechny naše výběry jsou provedeny náhodně. V praxi nezapomínejte na prostorovou a časovou distribuci zkoumaných jevů. Čas a prostor mohou zásadně ovlivnit strukturu výběru, přestože na první pohled budete postupovat náhodně. V navazujícím kurzu tomuto problému budeme věnovat větší pozornost.

PAMATUJTE!!!!! – výběr vzorku, stejně jako design experimentu, zásadně ovlivňují možnosti jeho “statistického” zpracování