Databáze

Přestože MS Excel není primárně určen k tvorbě, uchovávání a zpřístupnění databázových dat, je jako databázový program zcela běžně používaný. Troufáme si tvrdit, že pokud v praxi přijdete do styku s databází, pak to bude v MS Excel. Nejdůležitější nástroje pro jejich ovládání si ukážeme na následujícím příkladě:

  • Příklad na botanických datech: máme databázi pěstovaných rostlin a databázi informací k rostlinným druhům; za úkol mám vytvořit ke každému pěstovanému exempláři cedulku, kde bude identifikační kód daného exempláře a základní informace o systematickém zařazení. Podkladový soubor naleznete dole na této stránce.
    • hlavním úkolem je jistě spojit databáze z obou listů do jedné, nicméně musíme mít proměnnou, na základě které můžeme obě databáze spojit – kódem je řetězec složený ze čtyř písmen rodového jména a čtyř písmen druhového přívlastku, ten si musíme nejprve vyrobit, čili musíme pracovat s funkcemi textu
    • teď můžeme databáze propojit
    • úkol na vytvoření štítku je vlastně úkolem na komplikovanější příklad vyhledávání, a to pomocí formulářů